מצנפת בבושקה 0-6 חודשים

 מצנפת בבושקה, בדוגמה עם בובות מסורתיות. 100%

.כותנה, ורוד בהיר עם ורוד כהה 

מצנפת בבושקה 0-6 חודשים
מצנפת בבושקה 0-6 חודשים
מצנפת בבושקה 0-6 חודשים